Συνεργάτες και Προμηθευτές


Η επιλογή των συνεργατών και προμηθευτών της LAN Logic γίνεται με αυστηρά κριτήρια καθώς κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να αποκτήσουν οι πελάτες της την κατάλληλη υποδομή υψηλής τεχνολογίας, η οποία θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού χώρου.

Μέσω των συνεργασιών της η LAN Logic επιθυμεί και διασφαλίζει για τους πελάτες της την πλήρη υποστήριξη σε βάθος χρόνου, την άρτια τεχνογνωσία αλλά και την αναλογία κόστους / απόδοσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Έχοντας σαν γνώμονα όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας επενδύει στον θεσμό των συνεργασιών και στα αμφίδρομα οφέλη που απορρέουν από αυτόν.

Εξελίσσοντας και επεκτείνοντας διαρκώς τις συνεργασίες της δημιουργεί σταθερές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους συνεργάτες της, εταιρείες κορυφαίες στο τομέα τους, όπως οι παρακάτω.
CISCO
Η Cisco Systems είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής δικτυακού εξοπλισμού στον κόσμο.
Η LAN Logic είναι Cisco Registered Partner
ELEKTROMELETI
Η εταιρεία ELEKTROMELETI ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την
πώληση - προώθηση - μελέτη - επίβλεψη, αλλά και προγραμματισμό ηλεκτρολογικών υλικών με την τεχνογνωσία και εγγύηση
των προτύπων EIB - BUS - KONNEX
PLAYGROUND PRODUCTIONS
Εταιρία παραγωγής διαφημιστικών ταινιών,
ραδιοφωνικών σποτ, εταιρικών video, virals.
Email: info@pgproductions.gr τηλ: 210 802 0620