Υπηρεσίες LAN Logic


Με κύριο γνώρισμα της την άρτια οργάνωση και τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες, η LAN Logic δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής και υποστήριξης.

Οι τομείς στους οποίες δραστηριοποιείται η LAN Logic είναι: