Λίγα λόγια για την LAN Logic


Η εταιρεία LAN Logic ιδρύθηκε από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία στις δικτυακές επικοινωνίες και υπηρεσίες πληροφορικής. Mε έδρα της την Αθήνα, η LAN Logic δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα.

Η LAN Logic διακρίνεται για τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει σε τεχνολογίες αιχμής και οι οποίες καλύπτουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα υποδομών για οργανισμούς κάθε είδους.
Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν την ομοιόμορφη υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών των επιχειρήσεων καθώς και την ενοποίηση του επιχειρηματικού δικτύου και την ομοιογένεια στην παροχή υπηρεσιών, με στόχο την προστασία της επένδυσης, την αξιοπιστία και την άρτια λειτουργικότητα.

Έχοντας σαν στόχο την ολοκληρωμένη, σωστή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της η LAN Logic, στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της, στη συνεχή της ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τις ανάγκες της αγοράς και στην εξειδικευμένη μεν, ολοκληρωμένη δε αντίληψη του τεχνολογικού αντικειμένου.